• ДОБРЕ ДОШЛИ!

  "ЧУДЕСАТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ СЛУЧВАТ ТОГАВА, КОГАТО ВЛАГАШ ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ В МЕЧТИТЕ СИ, ОТКОЛКОТО В СТРАХОВЕТЕ СИ".

 • "Любовта е свързана с решението да допусна другия до себе си,да премахна защитните си механизми,да изоставя недоверието си, да се осмеля да се откъсна от строгите си идеи заради него и да взема решение да открия какъв е, как се държи и как мисли,без да се опитвам да го накарам да мисли като мен или да прави това,което аз искам.Свързана е с това да не се насилвам да бъда такава ,каквато предполагам ,че той иска."

  Хорхе Букай

 • "ЖЕЛАНИЕТО ИДВА ПРИ ТЕБ ЧРЕЗ МИСЪЛТА, НО ПОСРЕДСТВОМ ДЕЙСТВИЕТО ГО ПОЛУЧАВАШ И СЕ СЛУЧВА"
  УОЛЪС УОТЛЪС

 • "Приемането е моста. Приеми болката, приеми раните, приеми себе си, какъвто си! Не се опитвай да се преструваш да бъдеш някой друг, не се опитвай да покажеш, че това не си ти. Не бъди егоистичен и не се преструвай и смей, докато сърцето ти плаче. Не се усмихвай, ако очите ти са пълни със сълзи. Не бъди неавтентичен, защото когато си неавтентичен, ти просто защитаваш своите рани от изцеление. Цялото ти същество ще стане гнило".
  Ошо

 • "ДА ВИДИШ СЕБЕ СИ КАТО ИЗТОЧНИК НА ВСИЧКО, КОЕТО ТИ СЕ СЛУЧВА, Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО"
  МЕНИС ЮСРИ • ДЕТСКИ СТРАХОВЕ

  1. Развитие на детската психика:

  Доказано е, че детската психика се изгражда от 2,5 години до 7 годишна възраст. Добре е през този възрастов период да се постараем да осигурим на детето спокойна семейна обстановка, позитивни отношения между членовете на семейството и чувство на любов. Когато детето е обградено с любов и разбиране то неминуемо ще израсне с добра самооценка и увереност, което помага за справянето му с житейските ситуации. Освен това при поява на определен проблем, което е напълно нормално, детето лесно ще се справи с него.

   

  2. Страх:

  Страхът е една от първите неприятни емоции, които стават достъпни за детето още в най – ранно детство. Той е израз на инстинкта за самосъхранение.

  Страхът търпи развитие и е различен във възрастов план. При най – малките той настъпва бързо. Възбудата, в която изпада мозъкът на детето е изключително голяма и тя води до пренагласа на почти всички органи.

   

  3. Източници на страх:

  · Наличие на тревожност в родителите, главно в майката. Тревожност по отношение на детето. Прекалено голямо предпазване от несъществуващи опасности и изолация от общуване с връстници. Стремеж да се прави всичко за детето. Потребност постоянно да се дават безбройни съвети и команди.

  · По –голямо количество забрани от страна на родителя към детето от същия пол или предоставяне изцяло на свобода на детето от противоположния пол.

  · Конфликт между родителите.

  · Психически травми изострящи възрастовата чувствителност към един или друг страх.

  С възрастта се наблюдава голяма динамика на детските страхове.

  · В периода на бременността всяко безпокойство, изпитвано от майката се явява като първи акт на безпокойство и в детето.

  · В първият месец от живота на детето повишеното безпокойство се дължи на неудовлетворени жизнено важни физиологични потребности като тези свързани с храна, сън, топло, студено, т.е. всичко, онова което определя физическия и емоционален комфорт на детето.

  · В периода от 1 до 3 години се развива интензивно интелектът, мисленето. Детето става по-ловко и активно.

   

  На около 2 години се заражда страхът от тъмнината, който не е само резултат от родителска грешка, но и следствие от вътрешен конфликт в детето или външен конфликт със средата. Не са редки случаите на нощни страхове с най- често срещан персонаж е вълкът. Той се присънва на детето, което може би се бои от наказаниеето на родителите и особено на бащата.

   

  Към 3 годишна възраст като персонаж в съня се появява Баба Яга, която може да е отражение на проблемите на детето със „строгата” майка. Освен това Баба Яга може да се явява и като страх от смъртта.

  · В периода от 3 до 5 години на преден план е формирането на собственото Аз на детето. Появява се стремеж към разбиране, доверие и близост с другите хора. Формира се чувството за общност / понятието „ние” /. Интензивно се развива въображението, а с това се увеличават възможностите за проявление на страх.

  До втората година момчето и момичето реагират по един и същ начин при раздяла с родителите, но след трета година момичето реагира по-силно при раздяла с бащата, момчето – при раздяла с майката. Ако детето не изгради добър емоционален контакт с родителите си през този период, възниква страх от изоставяне.

   

  Излишната строгост на родителите също може да способства за формирането на този страх. Случва се в гнева си родителя да затвори или заключи детето в друга стая. Това му действа шоково и може да доведе до заекване или нощно напикаване.

  В този период се появява страх от затворени пространства.

  Страхът от самотата се появява когато на детето дълго време не му се е обръщало внимание.

  · Периодът от 5 до 7 години се характеризира с дооперационалния интелект.

  На 6 години детето проявява тревога за своята външност. „А за мен никой няма да се ожени.”

  На 7 години идва страхът от закъснение, който изразява неувереност в своите способности.

  Между 6-та и 7-та година апогей бележи страхът от смъртта.

  При 8-годишните деца страхът от собствената смърт се трансформира в страх от смърт на родителите.

  Симптоми на невротичен страх:

   

  - Силно напрежение;

  - Неблагоприято влияние върху формиране на характера;

  - Поведение, свързано с избягване не само на обекта на страха, но и на всичко свързано с него.

  Страх от смъртта се появява също под формата на страх от зараза.

  Много често невротичния страх от самота, страх от тъмното и страх от различни животни.

   

  - В периода от 7 до 11 години намалява егоцентризма на детето и се увеличава тенденцията да възприема позицията на другите. Тук страха от смъртта се трансформира в страх от войната.

  - Към 7 -8 години се развива тревожност. Изразява се в безпокойство и страх да не се направи нещо, което е в разрез с общоприетите норми на обществото и групата.

  - Някои деца панически се боят да не направят грешка, когато се подготвят за следващия учебен ден. Това е резултат от много педантични родители. Това създава чувство на неувереност у детето.

  - В по-редки случаи възниква страх от училището поради конфликт със съученици и връстници.

   

  4. Заключение:

  Детските страхове преминават с преминаването в следващ възрастов период. Наличието на страховете е част от развитието на детето. Приемат се за нормални тогава, когато не продължават дълго във времето и не пречат на личностната реализация.

  5. Таблица за преобладаващи страхове през различните възрасти:

  Възраст

  Източници на страхове

  0 – 6 месеца Силни звуци, загуба на подкрепа 6 -9 месеца Непознати нови стимули/ маски, височини 12 – 24 месеца Раздяла 2 години Звукови стимули / влакове, гръмотевици /, въображаеми същества, крадци, пространствени стимули / големи приближаващи обекти / 3 години Визуални стимули, конкретизирани стимули / груб тон, неприятни гласове /, призраци,вещици, самота 4 години Звукови стимули / пожарна сирена /,Диви животни, липса на родители през нощта 5 години Визуални стимули,някой криещ се под леглото, природни бедствия /пожар, наводнения, буря 7 -10 години Неуспех и критика, неизвестност / сенки, призраци, тъмнина /, дребни наранявания, опасност / загуба на ориентация, крадци/, смърт, медицински и зъболекарски процедури.    

   

  Радка Цонкова

  Назад
  2023 ® www.psihologplovdiv.com Всички права запазени.