Услуги

Психологически консултации и терапия с възрастни

Терапия при депресия, панически атаки, тревожност, хранителни разстройства, криза, личностно развитие

Провежда се първоначална консултация с клиента в безопасна и конфиденциална среда. Клиентът заявява нуждите си и трудностите, които преживява. Терапевтът оказва своята терапевтична подкрепа чрез психодрама, когнитивно-поведенческа терапия, беседа, арт терапия и други техники. В процеса на терапията важно участие има клиентът. Терапевтът изследва емоцията и преживените стари и настоящи травми, насочва, търси, изследва, като клиентът очертава потребностите си и сам решава посокота, която да поеме. 

Психологически консултации и терапия с деца и юноши

Терапевтичният кабинет работи със следните трудности в развитието на детето:

  • терапия при фобии
  • тревожни разстройства
  • ниска самооценка
  • проява на агресивно поведение
  • хранителни разстройства
  • трудности в общуване с връстници
  • трудности в общуването между членовете на семейството
  • депресивност
  • други

Терапевтичната сесия започва с първоначална самостоятелна  консултация с родителите, в която подробно се изясняват техните притеснения относно поведението и симптомите на детето.

При деца в по-малка възрастова група, психотерапията се провежда чрез различни психодраматични методи, ролеви игри, арт терапия, когнитивно-поведенчески техники приложими при деца, интервюта и беседи. По преценка на психотерапевта е възможно  родителите да бъдат насочени към фамилен терапевт от екипа на центъра с цел подпомагане и преодоляване симптомите на детето и допълнителна работа за положителна промяна на семейната среда.

При деца в юношеска възраст методите, които се използват са психодрама, когнитивно-поведенчески техники, разговори, арт терапия. В тази възраст първата консултация с родителите се провежда в присъствието на детето, след което то продължава терапията в самостоятелни сесии. В последствие, при дадено съгласие от детето, е възможно да бъдат поканени всички членове на семейството с цел изясняване на емоционалните потребности и конфликтните ситуации.  

Семейна психотерапия

Психологическа диагностика на емоционално състояние и когнитивни процеси

Диагностика при дислексия

– Диагностично изследване на дислексия с екип от логопед, психолог и психотерапевт.

– Диагностичните методики за откриване на ранна симптоматика на дислексия са приложими при деца от 4 годишна възраст.

– Предлага се програма за последваща терапия за подпомагане развитието на деца с дислексия в екип от логопед и психолог.

– Организира се пряка връзка с учителите на детето и се проследява неговото развитие в училищна среда.   

– Издават се документи и насоки за родители и други специиалисти, които да подпомогнат доброто психологично развитие на детето.

Личностно
и кариерно развитие

Корпоративни консултации, тренинги и обучения

Провеждане не тийбилдинги, обучения на персонал по зададен критерий и др.