Екип в Терапевтичен център „СЛЪНЧИЦЕ“

Терапевтичен център „Слънчице“ разполага с екип от специалисти – психолози, психотерапевти, логопеди, ерготерапевт, екип за диагностика на деца с аутизъм и ккогнитивни дефицити, специалист ранно детско развитие, специалист съдебно-психологически експертизи и диагностика за ТЕЛК.