За мен

Радка Цонкова – психотерапевт

ОБРАЗОВАНИЕ

 
1995 г. – Средно образование в СОУ „Свети Климент Охридски“
2001 г. – Висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност – специална педагогика, Специализация – семейна психотерапия и работа с деца в криза.
2002 г. – Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност – психология, Специализация – приложна психология. Срок на обучение-3 години.
1999 г. – Обучение на тема “Игрова терапия”
2002 г. – Обучение на тема “Ефективно общуване”
2002 г. – Обучение на тема “Работа с деца от институции“
2002 г. – Обучение на тема “Решаване на конфликти”
2005 г. – Обучение на тема “Сексологично консултиране и терапия при еректилни дисфункции”
2005 г. – Обучение на тема “Обучение при деца със специални образователни потребности”
март 2006 –  Когнитивно-поведенческа психотерапия  400 уч. часа – Институт за екология на мисленето – http://www.cognitive-therapy.org
2008г. – Участие в семинар по метода “Системни семейни констелации”
2008г. – Обучение “Релационна психомоторика”
2011г. – Обучение в метода „Приказкотерапия“
2011г. – Мотивационно интервюиране
2011г. – Психодрама – Сертификат: психодрама-терапевт – 1400 уч. часа –  Психодрама институт „ДЕА“   http://www.deapi.eu

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 

1996 г. – Работа в екип с психиатър, извършване на домашни визити към Интернационален женски клуб.
1997 г. – социален работник – ХФ „Ташко“
1999 г. – социален педагог – Приют за безпризорни деца „Майка Тереза“.
2000 г. – 2003 г. психолог – Сдружение „Социален сервиз“, Педиатрична клиника ВМИ – Пловдив.
2002 г. – 2003 г. – психолог – Национален алианс за доброволци.
2003 г. – 2004 г. – психолог – Хоспис „Възраждане“.
2004 г. – Председател на сдружение за психологическа подкрепа „Емпатия“, гр. Пловдив – до момента
2004 г. – 2006 г. – психолог – Дом за стари хора „СВ. Василий Велики“ – доброволен труд към Сдружение „Емпатия“
2002 г. – Частна практика – до момента.
2004 г. – 2006 г. – психолог – Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа
2004 г. – 2005 г. – психолог по проект “Училище за родители”
2006 г. – 2007 г. – консултант в регионален ежедневник „МАРИЦА“
2006 г. – 2007 г. – психолог – Ресурсен център за ПИОВДУ със СОП – Пловдив
2009 г. – създател и ръководител на Детски терапевтичен център „СЛЪНЧИЦЕ“   и Логопедични и психологични кабинети „Слънчице“ – гр. Пловдив – http://logopedplovdiv.org/
 
Областите в които работя:
• Терапия с възрастни
• Семейно консултиране
• Детско – юношеска психотерапия
• Детски страхове
• Кризи в развитието
• Игрова терапия
• Арт терапия
• Групова терапия
• Психодиагностика
• Работа с деца със специални образователни потребнос
. Участие в мултифункционален екип за диагностика на аутизъм